Home

Gezondheidszorgberoepen in evolutie

Naar een geïntegreerde gezondheidszorg

KB 78 HERVORMD

 

Interdisciplinaire gezondheidszorg die met competente zorgverleners erop gericht is kwaliteitsvolle zorg aan te bieden aan de patiënt, op maat van de patiënt en met de patiënt.

 

Na vijftig jaar zal het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen plaats maken voor een nieuw wettelijk kader dat de verdeling van de bevoegdheden binnen de gezondheidszorg zal hertekenen. Daarnaast wordt er ook ingezet op kwaliteitsgaranties.

Ik stel u via deze website de concepten voor.

 

Ik nodig u uit om er kennis van te nemen.

Maggie De Block

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Beroeps- en competentieprofiel

 

Toezicht en maatregelen

 

Patiëntendossier

 

CONTACTEER ONS

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50/175

B-1000 Brussel

© Kabinet Maggie De Block 2016

Laatste wijziging: 26/09/2016