Dynamische omschrijving van de bevoegdheden

Gezondheidszorgberoepen in evolutie

Naar een geïntegreerde gezondheidszorg

Dynamische, open en positieve omschrijving

 

Er wordt afgestapt van de negatieve wijze waarop de bevoegdheden van de gezondheidszorgberoepen thans in de wet van 10 mei 2015 omschreven worden.

 

De verschillende gezondheidszorgberoepen zullen op een dynamische, open en positieve wijze omschreven worden. Uit deze omschrijving zal blijken wat de respectievelijke bevoegdheden zijn.

Per gezondheidszorgberoep wordt daarom aangevangen met een omschrijving van het beroeps- en competentieprofiel. Dit profiel wordt opgesteld aan de hand van de CanMeds en toegespitst op het respectievelijke gezondheidszorgberoep. Het zal bovendien sterk geïnspireerd zijn op de huidige omschrijving van het beroep in de wet van 10 mei 2015 en indien beschikbaar, de omschrijving die opgenomen is in Europese wetgeving (in het bijzonder de Europese Richtlijn 2005/36/EG inzake de beroepskwalificaties zoals gewijzigd door Richtlijn 2013/55/EU).

Het komt aan de Raad voor Gezondheidszorgberoepen toe om advies te verlenen om verdere uitdieping te geven aan het beroeps- en competentieprofiel. De Raad zal daarbij de bekwaamheden van de verschillende gezondheidszorgberoepen verder kunnen specificeren, onder meer door het opstellen van richtlijnen "goede praktijken" en door aldus de bevoegdheden van het respectievelijke gezondheidszorgberoep verder te omschrijven.

 

Lijsten van bevoegdheden

 

De thans bestaande "lijstjes" van bevoegdheden van bepaalde gezondheidszorgberoepen zullen opgaan in deze open, dynamische omschrijving waardoor ze niet meer nodig zullen zijn.

 

De Raad voor Gezondheidszorgberoepen zal advies verlenen in situaties waarin het omwille van de dynamische en open manier van omschrijving van het beroeps- en competentieprofiel aan meerdere gezondheidszorgberoepen zou toekomen om dezelfde bevoegdheden uit te oefenen.

 

De Koning krijgt slechts de mogelijkheid om een lijst van handelingen op te stellen die dermate specifiek zijn voor het respectievelijke gezondheidszorgberoep, dat ze door geen andere gezondheidszorgberoepen mogen worden uitgeoefend – het wettelijk monopolie van de arts niet meegerekend. Indien een gezondheidszorgbeoefenaar die hiertoe niet bevoegd is, een dergelijke handeling toch zou stellen, kan hij hiervoor strafrechtelijk vervolgd worden.

 

Lees meer

CONTACTEER ONS

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50/175

B-1000 Brussel

© Kabinet Maggie De Block 2016

Laatste wijziging: 26/09/2016