Taal

Gezondheidszorgberoepen in evolutie

Naar een geïntegreerde gezondheidszorg

Er wordt een algemene verplichting opgenomen ten einde in de homogene taalgebieden (Nederlands, Frans of Duits) een recht te creëren voor de patiënt gevestigd in het taalgebied ten opzichte van de beroepsbeoefenaar die in bedoeld taalgebied gezondheidszorg verstrekt, op een communicatie in de taal van het taalgebied. De patiënt gevestigd in het tweetalig taalgebied Brussel-Hoofdstad heeft recht op een communicatie in het Nederlands of het Frans afhankelijk van zijn keuze. Hiertoe zal de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt worden aangepast.

 

De zorgverlener zal een attest moeten voorleggen van een erkende instelling waaruit blijkt dat hij de taal of talen van het gebied waar hij zich vestigt, machtig is. Voor de zorgverleners die hun opleiding hebben genoten aan een Belgische onderwijsinstelling, geldt het diploma als een bewijs van de kennis van de taal van die onderwijsinstelling.

 

Omdat communicatie met de patiënt in een taal die hij niet begrijpt zware gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de verstrekte gezondheidszorg, en opdat het voormelde recht geen lege doos zou blijven wordt ter zake een controlebevoegdheid toegekend aan de Toezichtkamer van de Raad voor kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg op verslag van de gezondheidsinspecteurs.

 

Een en ander wordt verder gesubstantialiseerd in een wettelijke basis voor taalbekwaamheidsattest voor zorgverstrekkers. De basis en de motivatie ervan moeten in overeenstemming zijn met Europese verdragen en wetgeving die voorzien in de fundamentele vrijheden en het vrij verkeer van personen en inzonderheid zorgverstrekkers zoals bedoeld in de beroepskwalificatierichtlijnen (‘IMI’).

 

 

Lees meer

CONTACTEER ONS

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50/175

B-1000 Brussel

© Kabinet Maggie De Block 2016

Laatste wijziging: 26/09/2016