Titelbescherming

Gezondheidszorgberoepen in evolutie

Naar een geïntegreerde gezondheidszorg

Titelbescherming

 

Er wordt een systeem voorzien van titelbescherming voor de gezondheidszorgbeoefenaars die wettelijk bevoegd zijn om het betreffende gezondheidszorgberoep uit te oefenen.

 

Enkel deze gezondheidszorgbeoefenaars die het traject hebben voltrokken, mogen de titel van het respectievelijke gezondheidszorgberoep dragen.

 

Databank

 

Om het publiek, en de patiënten in het bijzonder, de mogelijkheid te geven na te gaan of iemand binnen de gezondheidszorg wel is wie hij beweert te zijn, zal binnen de FOD Volksgezondheid een permanente databank voor gezondheidszorgberoepen worden bijgehouden die vrij toegankelijk is.

 

De wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen bevat reeds de nodige bepalingen. Deze zullen in de kaderwet worden overgenomen.

 

De databank moet aan het publiek in het bijzonder de mogelijkheid geven na te gaan:

  1. of een specifiek persoon over een visum beschikt tot uitoefening van een bepaald gezondheidszorgberoep en of er bepaalde maatregelen gelden voor dat visum - onder voorwaarden, voorlopige maatregelen, ingetrokken;
  2. desgevallend voor de gezondheidszorgberoepen die dienen ingeschreven te zijn op de lijst van een deontologische raad, of deze persoon niet geschrapt is van de lijst of tijdelijk geschorst.

De databank bevat evenwel geen informatie over de inhoud van de portfolio's.

 

Lees meer

 

CONTACTEER ONS

Finance Tower

Kruidtuinlaan 50/175

B-1000 Brussel

© Kabinet Maggie De Block 2016

Laatste wijziging: 26/09/2016